Dziś biuro dla interesantów czynne w godzinach: 11:00 - 18:00
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Koszalinie
Komisja rewizyjna

Skład Komisji

Krystyna Prochota Przewodnicząca komisji
Stefania Kupczyk Członkini
Michalina Fleiszerowicz-Stępniak Członkini
Violetta Chajnowska Członkini
Artur Ziembaczewski Członek