Dziś biuro dla interesantów czynne w godzinach: 08:00 - 14:30
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Koszalinie
Komisja rewizyjna

Skład Komisji

Krystyna Prochota Przewodnicząca komisji
Stefania Kupczyk Członkini
Michalina Fleiszerowicz-Stępniak Członkini
Violetta Chajnowska Członkini
Artur Ziembaczewski Członek