Dziś biuro dla interesantów czynne w godzinach: 11:00 - 18:00
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Koszalinie
Klub nauczyciela

Koszaliński Chór Nauczycielski im. Feliksa Nowowiejskiego

Stanisława Piechowicz-Koniecka Prezes Zarządu
Mirosława Bacławska Członek Zarządu
Wanda Odrzywolska Członek Zarządu
Halina Huryk Członek Zarządu
Winfred Wojtan Kierownik artystyczny

 

Chór powstał z inicjatywy działacza Związku Nauczycielstwa Polskiego, Czesława Kuińskiego, w 1969 roku i do dziś działa pod patronem ZNP jako jedna z sekcji Klubu Nauczycielskiego.
Jest zespołem amatorskim skupiającym nie tylko nauczycieli , ale również członków ich rodzin oraz miłośników pieśni chóralnej z innych środowisk. Repertuar artystyczny chóru jest różnorodny i systematycznie wzbogacany o nowe utwory.
Koszaliński Chór Nauczycielski bierze czynny udział w życiu kulturalnym najbliższego środowiska, regionu oraz w krajowych i międzynarodowych imprezach śpiewaczych. Uczestniczył m.in. w Ogólnopolskich Przeglądach Chórów Nauczycielskich , w II Międzynarodowym Konkursie Chórów w Moers ? Repelen ( były RFN), występował w środowiskach polonijnych ( Flensburg, Kilonia, Hamburg, Wilno). Bierze udział w koncertach kolęd, w letnich koncertach promenadowych Filharmonii Koszalińskiej.
Zespół pracuje pod artystycznym kierownictwem Winfreda Wojtana, dyrygenta, kompozytora, aranżera, autora opracowań i pedagoga. Ściśle współpracuje z chórem Złote Kłosy, często odbywają wspólne próby.

Wszystkich chętnych do wspólnego śpiewania serdecznie zapraszamy.

 

Sekcja Plastyczna Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego


o przyjętej nazwie Koszaliński Klub Nauczycieli Plastyków-Twórców (KKNP-T)

Aktualny Zarząd Sekcji Plastycznej Oddziału ZNP
o nazwie Koszaliński Klub Nauczycieli Plastyków-Twórców w 2014 r.:

 

Katarzyna Raczkowska Przewodnicząca Sekcji Plastycznej
i Prezes KKNP-T
tel. 500 119 236
Monika Kruk Zastępca Przewodniczącej i Wiceprezes KKNP-T tel. 602 633 025
Barbara Mrozek Skarbnik tel. 609 541 457
Marek Wardecki Sekretarz tel.668 499 125
Małgorzata Chmielowska Członek Zarządu tel. 692 382 650
Marianna Niewiarkiewicz-Czerny Członek Zarządu tel. 500 184 054

 

Sekcja Plastyczna Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
o przyjętej nazwie Koszaliński Klub Nauczycieli Plastyków-Twórców (skrót KKNP-T).

Sekcja Plastyczna przy Oddziale ZNP funkcjonuje od 1972 roku. Zmieniały się nazwy Sekcji Plastycznej pod jakimi funkcjonowała grupa koszalińskich nauczycieli plastyków – prowadząca działalność artystyczną dla całego środowiska oświatowego. Pierwszym Przewodniczącym Sekcji był Edmund Kałduński. Miejscem spotkań koszalińskich nauczycieli plastyków i ich rodzin był Klub Nauczyciela – istniejący od 1960 roku. W 1978 po kolejnym remoncie Klubu Nauczyciela utworzono stałą salę wystawienniczą i zarejestrowano ją pod nazwą Galeria „N”. Opiekę nad Galerią „N” przejęła Sekcja Plastyczna i sprawuje ją do dnia dzisiejszego. Od 1982 roku Przewodniczącą Sekcji Nauczycieli Plastyków została Krystyna Wojtas. W 1993 roku Krystyna Wojtas zaproponowała nauczycielom nową formę comiesięcznych „Spotkań przy sztalugach” i przyjęliśmy nazwę dla Sekcji Plastycznej – Koszaliński Klub Nauczycieli Plastyków-Twórców. W bardzo różnorodnym i bogatym programie naszej działalności znalazło się miejsce na organizowanie comiesięcznych wystaw twórczości plastycznej uzdolnionych nauczycieli, a także warsztatów artystycznych z różnych dziedzin plastyki. W ramach integracji z innymi środowiskami twórczymi zaczęliśmy organizować wystawy wymienne – zapraszaliśmy do Galerii „N” artystów z różnych miast z Polski oraz z zagranicy. Od 1978 roku współpracowaliśmy równolegle z utworzonym Wojewódzkim Kołem Nauczycieli Plastyków, które funkcjonowało przy Klubie Nauczyciela do chwili zlikwidowania Województwa Koszalińskiego.
W 1995 roku Przewodnicząca Sekcji Plastycznej – Krystyna Wojtas, pełniąca jednocześnie funkcję doradcy ds. plastyki w Centrum Edukacji Nauczycieli zaproponowała wspólne organizowanie warsztatów artystycznych dla nauczycieli plastyków. Centrum Edukacji Nauczycieli do dnia dzisiejszego może poszczycić się utworzoną przez naszą Sekcję stałą galerią prac plastycznych nauczycieli. Ta forma zajęć przyjęła się i w dalszym ciągu organizowana jest przy Galerii „N” ale także wielokrotnie miejscem warsztatów była Szkoła Podstawowa Nr 6 czy Gimnazjum Nr 6.
Jako grupa koszalińskich nauczycieli skupionych przy Sekcji Plastycznej Oddziału ZNP możemy poszczycić się wieloma inicjatywami i osiągnięciami. Od 1979 roku organizowaliśmy cykliczne wystawy pod nazwą „Nauczyciel i jego uczniowie”, „Koszalin i okolice” czy „Koszalin i inne zakątki Polski”- z okazji Dni Koszalina. Przez wiele lat byliśmy współrealizatorem Wojewódzkich Przeglądów Twórczości Plastycznej Dzieci ze szkół woj. koszalińskiego” pomysł ten zrodził się w naszej Sekcji i realizowany był do 2003 roku” to w Galerii „N” prezentowane były prace dzieci – laureatów ww. Przeglądu. W 2004 roku wyszliśmy z nową inicjatywą promowania uzdolnionych dzieci. Zorganizowaliśmy wspólne warsztaty „nauczycieli i ich uczniów pod hasłem „MORZE -i TY” MALUJ Z NAMI”. To hasło towarzyszyło nam przez cały rok 2004. Nawiązaliśmy współprace ze Stowarzyszeniem Polskich Marynistów z Warszawy. W ramach tej współpracy zorganizowaliśmy wystawę artystów ze SPM w Koszalinie – w Galerii „N”.
Cała działalność Sekcji Plastycznej ZNP opiera się na pracy społecznej grupy nauczycieli – są to nauczyciele plastycy z koszalińskich szkół, uzdolnieni plastycznie nauczyciele innych specjalności, członkowie rodzin nauczycielskich oraz nauczyciele będący już na emeryturze – członkowie ZNP. Wspólnie dyskutujemy o sztuce, wymieniamy doświadczenia. Razem pracujemy twórczo i planujemy – jak można spędzić ciekawie czas z pożytkiem dla siebie i innych. Dbamy o pomnażanie dorobku kulturalnego naszego środowiska, promując nasze miasto w różnych miejscowościach Polski  a służą temu katalogi, spotkania ogólnopolskie przy okazji dwóch wystaw:
1) Ogólnopolskiej Wystawy Marynistycznej;
2) Ogólnopolskiej Wystawy z okazji Dni Koszalina pt. „Koszalin i inne zakątki Polski”.
W 2005 roku ze względu na wypowiedzenie nam lokum na Klub Nauczyciela -działalność Galerii „N” została zawieszona ale wystawy KKNP-T organizował w dalszym ciągu – w innych miejscach w klubach osiedlowych, w Galerii „Centrum”.
10 marca 2009 roku reaktywowaliśmy działalność Galerii „N” w nowo oddanym lokum przy ul Ruszczyca 14.
Informujemy nasze oświatowe środowisko (w bardzo skróconej formie) o tym, czym zajmuje się nasza Sekcja Plastyczna Oddziału ZNP. Zachęcamy nauczycieli do przyłączania się do naszej działalności artystycznej, może ktoś odnajdzie w sobie odrobinę talentu lub znajdzie sposób na spędzenie wolnego czasu, na odreagowanie się od trudów codziennej pracy. Plastyka to także forma terapii.
Zapraszamy do wspólnego działania całe środowisko nauczycielskie, bo z taką intencją członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego z Sekcji Plastycznej Oddziału ZNP utworzyli Koszaliński Klub Nauczycieli Plastyków-Twórców. Zajęcia w Galerii „N” organizuje Sekcja Plastyczna przy wsparciu Zarządu Oddziału ZNP w Koszalinie.
Działalność nasza udokumentowana jest w czterech tomach Kronik.
Przewodniczącą Sekcji Plastycznej Oddziału ZNP w Koszalinie przez 25 lat była Krystyna Wojtas  art. plastyk, nauczyciel plastyki, doradca ds. plastyki CEN ? Krystyna Wojtas jednocześnie pełniła funkcję Prezesa KKNP-T ( formy pracy utworzonej przez Sekcję Plastyczną dla całego środowiska nauczycielskiego oraz dla rodzin nauczycielskich. Funkcję tą pełniła do 15 listopada 2005 roku – w tym dniu złożyła rezygnację z funkcji a jej miejsce zajęła Małgorzata Chmielowska ? artysta plastyk, nauczyciel plastyki wówczas w SP 4, obecnie nauczyciel plastyki w Gimnazjum Nr 6.
Ze względu na urlop zdrowotny Małgorzaty Chmielowskiej – obowiązki przewodniczącej Sekcji w 2008/2009 r. pełniła Monika Kruk.
W 2010 roku Małgorzata Chmielowska ponownie przejęła przewodniczenie Sekcji Plastycznej ZNP i pełniła ją do 2011 roku
Od dwóch lat funkcję Prezesa KKNP-T oraz Przewodniczącej Sekcji Plastycznej pełni Katarzyna Raczkowska.
Informację opracowała:
Krystyna Wojtas – Prezes Honorowy KKNP-T .

Harmonogram – 2017 r

 

Koło Emerytów i Rencistów 44 (Koło 44)

Krystyna Skurzyńska Przewodnicząca
Barbara Płowczyk Wiceprzewodnicząca