Dziś biuro dla interesantów czynne w godzinach: 14:00 - 15:30
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Koszalinie