Dziś biuro dla interesantów czynne w godzinach: 12:00 - 18:00
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Koszalinie