Dziś biuro dla interesantów czynne w godzinach: 08:00 - 15:00.
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Koszalinie