Dziś biuro dla interesantów czynne w godzinach: 08:00 - 14:30.
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Koszalinie